www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
DESPRE PROIECT


Societatea PROMT GMY SERV INSTAL SRL a luat ființă ca urmare a semnării Contractului de subvenție nr. CSUB33/14.04.2019 în cadrul schemei de minimis „România Start Up Plus”, și proiectului „Sprijin pentru inițierea afacerii”, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/107189, Beneficiar – Asociația Pro Vita pentru Născuți și Nenăscuți, susținut din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară AP3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Scopul proiectului:

Prezentul proiect are ca scop înființarea și dezvoltarea în mediul urban, orașul Titu, județul Dâmbovița din Regiunea Sud Muntenia, a unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), având ca obiect de activitate nonagricolă executarea de lucrări în domeniul instalațiilor sanitare, de încălzire și răcire a clădirilor casnice, publice și industriale, precum și autorizarea ISCIR pentru gama de servicii prestate, prin utilizarea ajutorului de minimis în cadrul schemei „România Start Up Plus”, și proiectului „Sprijin pentru inițierea afacerii”.

Noua societate comercială (PROMPT GMY SERV INSTAL SRL) va contribui atât la creșterea competențelor antreprenoriale ale subsemnatului CULUȘI Gheorghe-Romeo, care este asociatul și administratorul unic al SRL – în vârstă de 41 ani, domiciliat în Regiunea Sud Muntenia, în orașul Găești, județul Dâmbovița, absolvent al cursului Dezvoltarea competențelor antreprenoriale (organizat în perioada 03-07.09.2018 în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, încheiat cu un examen absolvit în data de 08.09.2018), în cadrul proiectului „Sprijin pentru inițierea afacerii”, cât și la creșterea gradului de ocupare în mediul urban, respectiv în orașul Titu, din județul Dâmbovița, Regiunea Sud Muntenia, prin crearea de noi locuri de muncă: 2 locuri de muncă permanente cu normă întreagă pe o perioadă de minimum 12 luni și un loc de muncă cu jumătate de normă pentru o perioadă de minimum 8 luni. Ajutorul de minimis va fi utilizat pentru înființarea și dezvoltarea noii societăți comerciale, astfel încât soceitatea să se mențină în zona viabilității economice și profitabilității și pe perioada de durabilitate de minimum 36 de luni de la încheierea perioadei de sustenabilitate (perioadă de 6 luni calculată de la finalizarea implementării planului de afaceri).

Obiectivele proiectului:

Prin prisma condițiilor de acordare a ajutorului de minimis, PROMPT GMY SERV INSTAL SRL propune 4 obiective specifice care conduc la obiectivul general al proiectului – inițierea și dezvoltarea afacerii și crearea de noi locuri de muncă în orașul TITU – și asigură fezabilitatea proiectului, precum și continuitatea activității după încetarea ajutorului de minimis, pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

Aceste obiective specifice sunt:

  1. Crearea de noi locuri de muncă în mediul urban, orașul Titu, județul Dâmbovița, Regiunea Sud Muntenia: prin proiect vor fi create 2 locuri de muncă permanente cu normă întreagă (8 ore/zi) pe o perioadă de minimum 12 luni (6 luni în perioada de implementare și 6 luni în perioada de sustenabilitate a planului de afaceri) dar și menținerea lor pe perioada de durabilitate. De asemenea mai este vizată și crearea unui al 3-lea loc de muncă cu jumătate de normă pe o perioadă de minimum 8 luni și menținerea acestuia pe perioada de durabilitate.
  2. Atingerea, în primele 12 luni de la acordarea subvenției, a unui venit de peste 30% din valoarea tranșei inițiale a ajutorului de minimis în valoare de 133.755 lei. Acest obiectiv este obilgatoriu pentru a accesa și cea de-a doua tranșă de plată din ajutorul de minimis, respectiv 44.585 Lei.
  3. Creșterea anuală a veniturilor din serviciile prestate pentru susținerea locurilor de muncă și dezvoltarea societății.
  4. Dezvoltarea paletei de servicii prestate prin autorizarea ISCIR a societății și crearea unui sistem operativ inovativ, respectiv a unui Dispecerat de rezolvare a cazurilor de maximă urgență în scopul creșterii numărului de clienți din rândul persoanelor fizice/juridice din piața țintă, servicii care nu există în prezent la firmele concurente din aceeași zonă geografică.

Durata proiectului:

  • Durata de implementare a contractului de subvenție este de la data de 15.04.2019 până la data de 14.04.2020, inclusiv.
  • Durata de sustenabilitate este de la data de 15.04.2020 până la data de 14.10.2020
  • Durata de durabilitate este de la data de 15.10.2020 până la data de 14.10.2023.

Valoarea proiectului:

Ajutorul de minimis acordat în baza contractului de subvenție este de 178.340 lei.
Valoarea totală a proiectului conform contractului de subvenție nr. CSUB33/14.04.2019 este de 214.697,22 lei (inclusiv TVA) iar în urma actului adițional nr.1/5.06.2019 este de 194.251,37 lei (inclusiv TVA)

Societatea PROMT GMY SERV INSTAL SRL a luat ființă ca urmare a semnării Contractului de subvenție nr. CSUB33/14.04.2019 în cadrul schemei de minimis „România Start Up Plus”, și proiectului „Sprijin pentru inițierea afacerii”, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POCU/82/3/7/107189, Beneficiar - Asociația Pro Vita pentru Născuți și Nenăscuți, susținut din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară AP3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.